Herkenrode

Herkenrode

De Abdij van Herkenrode werd in 1182, als eerste vrouwenklooster in de Lage Landen, gesticht. Volgens oude kronieken vestigden de eerste kloosterzusters zich op de plaats waar nu nog steeds het "Aldenhof" staat.In 1213 schonk de Graaf van Loon de lan...

Lees meer

Herkenrode in Lichfield

De zeven glasramen uit de Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield (UK). De glasramen van Lichfield behoren tot de best bewaarde ensembles uit de Vlaamse renaissance; ze werden tussen 1532 en 1539 in opdracht van abdis Mechtildis de Lechy te Antwe...

Lees meer

De eeuwenoude Herckenrode te Kuringen die in 1797 onder de revolutionaire hamer viel

Graaf Gerard van Loon gaf in de 12e eeuw de opdracht tot de bouw van een klooster aan de Demerboorden te Kuringen (men vermelde het jaartal 1182).De jonkvrouwen die er hun intrede deden, waren meestal van adel. Zij kozen voor elkaar een abdis. Tot i...

Lees meer

“Van verval naar topsite in twintig jaar”

91 miljoen Belgische frank of zo’n 2,2 miljoen euro. Dat bedrag investeerde het Vlaamse Gewest in 1998 in het meer dan honderd hectare grote natuurgebied, inclusief de toen vervallen gebouwen van de Abdijsite in Kuringen. Twintig jaar later is het ge...

Lees meer

Hebt u nog geen account? Registreer nu!

Meld u aan op uw account