Het einde

De thuiskomst

De wapenstilstand wordt op 11 november 1918 getekend te Compiègne (F), maar de soldaten komen niet direct naar huis. De eerste soldaten trekken pas rond 24 november 1918 door Kuringen. Tijdens deze doortocht is heel het dorp versierd. De dagen nadien...

Lees meer

Kuringer veteranen

Dit is een overzicht van de soldaten die na de Eerste Wereldoorlog terugkeerden naar Kuringen en van zij die nadien hier kwamen wonen. Documentatiecentrum ‘de graef’ Kuringen opzoekingen soldaten van Kuringen. Heb jij nog een foto van je vader of gr...

Lees meer

Impact

Impact van de oorlog Onder opzicht van betrekking met den vijand is de houding der bevolking van Curingen waardig geweest van ‘t begin tot het einde van den oorlog: geen misdrijf tegen vaderlandsche gevoelens, tegen vaderlandsche plicht is er op...

Lees meer

Monumenten

Na de oorlog verschijnen er tal van monumenten in heel België en over heel de wereld. De wereldoorlog had diepe wonden geslagen. In alle gemeenten van België zijn slachtoffers gevallen, zowel burgers als militairen. Ook in Kuringen besluiten ze kort...

Lees meer

Hebt u nog geen account? Registreer nu!

Meld u aan op uw account