Verzet

Spionage

Pastoor Jan Schoyen: ‘Wij hadden een som van 9.000 fr van ons Ministerie uit Frankrijk ontvangen door bemiddeling van het consulaat van Maastricht voor de voedselbedeling te ondersteunen. 9.000 fr hebben veel dienst bewezen en de Pruisen schrikkelijk...

Lees meer

Smokkelpost

Berichten, zoals het overlijden van je man of zoon, konden soms jaren later pas aankomen. De Duitse bezetters verbreken alle contacten met de buitenwereld. Gewone postbedeling bestaat niet meer. Daarom ontstaat er een ondergronds netwerk, ook in Kuri...

Lees meer

Hebt u nog geen account? Registreer nu!

Meld u aan op uw account