Dialectsprokkels ingezonden door André Convents via Facebook:

bakken bakke
verhitten, brood bakken broed bakke
twee kratten bier twie(j) bakke biër
het is hier snikheet tès vur te bakke
er een warboel van maken iet te bakke ma.ke
't is voor mekaar, 't is gelukt tès ge-bakke
broek broh.kk
zijn broek is te kort z'n broh.kk ès te kót
het aan zijn laars lappen ter z'n broh.kk an véege
een dominante vrouw zije drig de broh.kk
dat krijg ik niet terug da hœub ich an m'n broh.kk
een groot verlies lijden z'n broh.kk schéere
erg schrik hebben èn z'n broh.kk schij(e)te va schrik
een drassig land het broh.kk
buiten bou(e)te
op den buiten oppe bou(e)te
buiten! eruit! bou(e)te!
hij werd ontslagen hée lik bou(e)te
uit het hoofd leren va bou(e)te lië.re
zij gaat te ver ze git hur bikske te bou(e)te
dat kan mij niet deren, dat maakt mij niets uit dá kan mich gien véts schille
dat is niet erg denderend! dá's ginne vètte!
wat is er gebeurd, wat is dat nu? zjéezes va marrántika
sterven vann koude, sterven van de hitte ich vrèk vanne kaae, -vanne hits
en dat gelooft gij? en dá gelie.f'dzjéë?
als het er echt om gaat os het op schoapschéere'n aonkum
dat lijkt nergens op dá trik op ginnen œurregel
die is er vandoor déë'n ès riepesnije
een handvol 'n hámpel
een klein kindje, een heel klein beetje 'n hémpelke
wat is er van, komt er nog wat van? wá ès ter van?
maar jongen toch... maa mènne joh.nng...
in bed kruipen, slapen gaan onnere wól krou(e)pe
een grote opschepper ne kis m'n klitse
ontdaan, ongeloofwaardig vanne hánd gods gesla.ge
erg tekeer gaan vá zènnen trám ma.ke, vá zènnen ták ma.ke
te lelijk om te helpen donderen, erg lelijk nog te lullek vur te héllepe dónnere
komt er nog wat van? ès't nog vur vandaa.g?
hij was erg afkerig hée stond nie te sprènge, hée war ter nie schéetig op
als ge dat niet gelooft, maak ik u wat anders wijs! en ódzjéë dá nie gelie.ft, maak ich oh.ch iet aones wij(e)s!
Opmerking over ons privacy beleid
Opmerking over ons privacy beleid

Deze website gebruikt cookies. Als u verdergaat op deze site verklaart u zich hiermee akkoord. Klik om verder te gaan op Aanvaarden