Herkenrode

“Van verval naar topsite in twintig jaar”

“Van verval naar topsite in twintig jaar”91 miljoen Belgische frank of zo’n 2,2 miljoen euro. Dat bedrag investeerde het Vlaamse Gewest in 1998 in het meer dan honderd hectare grote natuurgebied, inclusief de toen vervallen gebouwen van de Abdijsite in Kuringen. Twintig jaar later is het gebied verrezen uit haar puin. Klaar zijn ze in Kuringen nog niet, maar wat er vandaag al te beleven valt, daar konden pionier Wim Van Lishout en zijn gevolg destijds alleen maar van dromen. In de foto-expo ‘Herkenrode 1998-2018’ zien bezoekers nu welke stappen er gezet zijn om het domein een nieuwe toekomst te geven.

Lees meer

De eeuwenoude Herckenrode te Kuringen die in 1797 onder de revolutionaire hamer viel

De eeuwenoude Herckenrode te Kuringen die in 1797 onder de revolutionaire hamer viel

Graaf Gerard van Loon gaf in de 12e eeuw de opdracht tot de bouw van een klooster aan de Demerboorden te Kuringen (men vermelde het jaartal 1182).
De jonkvrouwen die er hun intrede deden, waren meestal van adel. Zij kozen voor elkaar een abdis.

Tot in 1515 leefden deze cisterciënzernonnen als Kanunnikessen in afzonderlijke vertrekken, daarna namen zij een gemeenschappelijk leven aan. Nooit aanvaardden de "dames" Herckenrode tot een adellijk stift te maken (gelijk Thorn, a/d Limburg-Nederlandse grens).

Lees meer

Herkenrode

Herkenrode

De Abdij van Herkenrode werd in 1182, als eerste vrouwenklooster in de Lage Landen, gesticht. Volgens oude kronieken vestigden de eerste kloosterzusters zich op de plaats waar nu nog steeds het "Aldenhof" staat.
In 1213 schonk de Graaf van Loon de landerijen Herkenrode voor het bouwen van het klooster, dat weldra een faam en een roem over de hele wereld zou verwerven.
Zeer snel werden schenkingen en giften door edellieden aangeboden. De Abdij mocht de tienden heffen van zeer veel parochies, waaronder Kuringen en verkreeg het patronaatschap van vele parochiekerken, waaronder ook deze van Kuringen. 

Lees meer

Herkenrode in Lichfield

Herkenrode in Lichfield

De zeven glasramen uit de Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield (UK).

De glasramen van Lichfield behoren tot de best bewaarde ensembles uit de Vlaamse renaissance; ze werden tussen 1532 en 1539 in opdracht van abdis Mechtildis de Lechy te Antwerpen vervaardigd.

Na de Franse Revolutie verkocht de nieuwe eigenaar van de kerk voor een luttele 200 pond de glasramen aan een zekere Sir Brooke Boothby uit Ashborne, die in 1801-1802 een rondreis maakte in onze contreien.
Die verzond de vracht van 340 panelen naar Engeland en maakte de hele zending zonder enig persoonlijk profijt over aan de Anglicaanse kathedraal van Lichfield.

Lees meer

Opmerking over ons privacy beleid
Opmerking over ons privacy beleid

Deze website gebruikt cookies. Als u verdergaat op deze site verklaart u zich hiermee akkoord. Klik om verder te gaan op Aanvaarden